ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำผ่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน