ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน