ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเอือด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสระคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาคอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.40 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77.60 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน