ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน