ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน