ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนตชด.บ้านป่าหญ้าคา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเอือด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน