ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน