ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำผ่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน