ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน