ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน