ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
18 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน