ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบากชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านจุการ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน