ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสิม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำผ่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน