ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 51 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 48 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน