ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำไหล สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน