ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคำผ่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน