ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน