ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคันเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแก่งยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน