ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขัวแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านกุดชมภู สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน