ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขัวแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดชมภู สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน