ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน