ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคันเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาคอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน