ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน