ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเอือด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน