ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน