ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านขัวแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดชมภู สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน