ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำผ่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน