ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน