ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน