ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจุการ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงโคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านกุดชมภู สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน