ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านภูหล่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงโคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนสิริปัญญาพิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน