ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน