ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านภูหล่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน