ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 45.61 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 25.98 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 24.79 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 23.78 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 23.64 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 21.35 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 18.99 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 17.37 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 16.66 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 13.21 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน