ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69.92 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60.93 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 56.47 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 46.16 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 46.03 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 43.58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 37.16 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 36.72 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านลาดวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 35.92 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 34.40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 34.13 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 31.72 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 31.31 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 27.87 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 24.26 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 16.11 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านสัน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน