ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 51 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านลาดวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 47 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 32 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 32 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 27 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 26 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 25 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านจุการ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
17 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน