ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขัวแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาดวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสิม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
12 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน