ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านจุการ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน