ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.57 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.08 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.62 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.44 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.96 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.64 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.15 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านลาดวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.12 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.25 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน