ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน