ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงนา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน