ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก่งกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.66 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน