ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสิม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 5  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านม่วงโคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน