ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซะซอม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านม่วงโคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านตุงลุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน