ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงโคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน