ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 48 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 46 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 46 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 44 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 44 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 36 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 36 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 34 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 34 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 22 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 22 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 16 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน