ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 48 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 48 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 46 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 44 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 36 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 34 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 32 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 32 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 20 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน