ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 46 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 46 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 46 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 38 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 36 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 32 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านวังแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 26 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 26 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 24 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 24 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน