ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน