ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแก่งยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน